Kalite ve Performans Birimi
12 Eylül 2022

Kalite ve Performans Birimi

 • SKS 112 çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Yılda iki defa öz değerlendirmeleri planlar, takvimi yayınlar ve ziyaretleri gerçekleştirir.
 • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta ve çalışanların geri bildirimlerinin alınmasına yönelik aşağıdaki katkıları sağlar;
 • Anketlerin belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.
 • Anketleri analiz ederek sonuç raporu oluşturmak.
 • Verileri “Kurumsal Kalite Sistemi ”ne kaydetmek.
 • Anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • Çalışan geri bildirim anketi sonuçlarını çalışanlarla paylaşmak.
 • Gerektiğinde, sağlıkta kalite değerlendirmesi sırasında anketlere ilişkin raporları değerlendirme ekibiyle paylaşmak.
 • SKS-112 Acil Sağlık Hizmetleri (Versiyon 3) çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
KALITE VE PERFORMANS BIRIMI SORUMLU BAŞHEKIM YARDIMCISI
Dr. Özlem PARLAK KURTULUŞ

KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ
ATT Güler AYDIN ARI

KALITE VE PERFORMANS BIRIMI ÇALIŞANLARI

Sağlık Memuru Erman KAYA
ATT Sevinç COŞKUN
AABT Gamze YOLDAŞ ÇİFTÇİ
ATT Gülmelek PEKCAN

 03125924551

 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 YENİMAHALLE / ANKARA  1.  KAT 129 NOLU ODA